تبدیل رهن و اجاره ملک

در بسیاری از قرارداد های رهن و اجاره به درخواست مالک و یا مستاجر، نیاز به تبدیل قیمت ودیعه و اجاره ماهیانه است. بر اساس روش عملکرد رایج در قرارداد های رهن و اجاره به ازای هر 10 میلیون تومان ودیعه و یا رهن 300 هزار تومان به اجاره ماهیانه اضافه می شود.

برای تبدیل میزان رهن به اجاره و یا بر عکس، می توانید نوع تبدیل، میزان ودیعه و مبلغ اجاره ماهیانه مورد نظر خود را وارد کنید و به آسانی از میزان تبدیل شده مطلع شوید.

تبدیل رهن و اجاره

 
تومان
 
تومان
 

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات