محاسبه کمیسیون فروش

در قرارداد های فروش ملک بر اساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه صنف مشاوران املاک هر یک از طرفین تا سقف پانصد میلیون تومان، نیم درصد مبلغ به عنوان کمیسیون و یا کار مزد به مشاور املاک پرداخت می کنند. در صورتی که قیمت ملک بیش از پانصد میلیون تومان باشد، هر یک از طرفین قرارداد تا سقف پانصد میلیون تومان نیم درصد مبلغ و در ازای باقیمانده مبلغ بیست و پنج صدم قیمت را به عنوان کمیسیون فروش به مشاور املاک پرداخت می کنند.

برای محاسبه مبلغ کمیسیون فروش ملک، می توانید قیمت کلی ملک مورد نظر خود را وارد کنید و به آسانی از میزان کمیسیون فروش ملک مطلع شوید.

نحوه محاسبه کمیسیون فروش ملک

روش محاسبه حق کمیسیون فروش ملک بسیار ساده است و می توان در زمان کوتاهی آن را محاسبه کرد. در محاسبه حق کمیسیون فروش باید به نکاتی از جمله قیمت کلی ملک توجه بسیاری کرد. از آنجایی که روش محاسبه کمیسیون فروش برای ملک هایی با ارزش کمتر از 500 میلیون تومان با ملک های گران تر از 500 میلیون تومان متفاوت است.

نحوه محاسبه کمیسیون فروش ملک با قیمت کمتر از 500 میلیون تومان

در زمانی که ارزش ملک مورد معامله کمتر از 500 میلیون تومان باشد، حق کمیسیون فروش آن معادل نیم درصد از ارزش کلی ملک است که هر یک از طرفین قرارداد باید آن را به آژانس املاکی که قرارداد فروش را تنظیم و اجرا می کند پرداخت کنند.

حق کمیسیون = قیمت تا 500 میلیون تومان × 0.5 درصد

نحوه محاسبه کمیسیون فروش ملک با قیمت بین 500 میلیون و یک میلیارد تومان

وقتی که ارزش ملک مورد معامله بیشتر از 500 میلیون و کمتر از یک میلیارد تومان باشد، حق کمیسیون فروش آن تا قیمت 500 میلیون تومان به مقدار نیم درصد و باقیمانده قیمت آن که بیشتر از 500 میلیون تومان است به ارزش چهار دهم درصد محاسبه می شود.

حق کمیسیون = (500 میلیون × 0.5 درصد) + ((قیمت ملک - 500 میلیون) × 0.4 درصد)

نحوه محاسبه کمیسیون فروش ملک با قیمت بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان

وقتی که ارزش ملک مورد معامله بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان باشد، حق کمیسیون فروش آن تا قیمت 500 میلیون تومان به مقدار نیم درصد، کمیسیون فروش برای باقیمانده قیمت آن به ارزش چهار دهم درصد محاسبه می شود.

حق کمیسیون = (500 میلیون × 0.5 درصد) + ((قیمت ملک - 1 میلیارد) × 0.4 درصد)

نحوه محاسبه کمیسیون فروش ملک با قیمت بین یک تا دو میلیارد تومان

وقتی که ارزش ملک مورد معامله بین یک تا دو میلیارد تومان باشد، حق کمیسیون فروش آن تا قیمت 500 میلیون تومان به مقدار نیم درصد، کمیسیون فروش برای اختلاف بین 500 میلیون و یک میلیارد تومان معادل سه دهم پانصد میلیون تومان است. باقیمانده قیمت ملک که بیشتر از یک میلیارد تومان است به ارزش سه دهم درصد محاسبه می شود.

حق کمیسیون = (500 میلیون × 0.5 درصد) + (1 میلیارد - 500 میلیون × 0.4 درصد) + ((قیمت ملک - 1 میلیارد) × 0.3 درصد)

نحوه محاسبه کمیسیون فروش ملک با قیمت بیشتر از 2 میلیارد تومان

زمانی که ارزش ملک مورد معامله فروش بیش از مبلغ دو میلیارد تومان است، کمیسیون فروش آن بر اساس فرمول بالا تا مبلغ دو میلیارد تومان محاسبه می شود و هزینه کمیسیون فروش برای باقیمانده ارزش ملک بیش از دو میلیارد تومان معادل 25 صدم درصد می باشد که هر طرف قرارداد به صورت جداگانه پرداخت می کنند.

حق کمیسیون = (500 میلیون × 0.5 درصد) + (1 میلیارد - 500 میلیون × 0.4 درصد) + (2 میلیارد - 1 میلیارد × 0.3 درصد) + ((قیمت ملک - 2 میلیارد) × 0.25 درصد)

مالیات در کمیسیون فروش ملک

تمامی معاملات املاک شامل 9 در صد مالیات بر ارزش افزوده می باشد که قابل پرداخت از طرف آژانس های املاک می باشد. در بسیاری از معاملات، این مالیات به حق کمیسیون اضافه و از طرفین قرارداد گرفته می شود.

توجه! ابزار محاسبه کمیسیون فروش ملک در سامانه جاما بر اساس مصوبه اتحادیه املاک استان تهران تهیه شده است. برای اطلاع از نحوه محاسبه کمیسیون فروش ملک در استان های دیگر با اتحادیه املاک استان های ایران مورد نظر تماس حاصل فرمایید.
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه 6 شهریور 1401
ابزار محاسبه کمیسیون فروش ملک
برای استفاده از این ابزار در سایت و یا وبلاگ خود، کد زیر را کپی کنید و در سایت خود قرار دهید.
کد با موفقیت کپی شد.
سامانه جاما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات