مجموعه ای کامل از ابزار کاربردی
برای مشاورین و متقاضیان املاک

محاسبه مالیات اجاره ملک

ابزار جاما برای محاسبه مالیات اجاره ملک به صورت خودکار

استفاده از ابزار محاسبه مالیات اجاره ملک

تبدیل رهن و اجاره ملک

تبدیل مبلغ رهن به اجاره ملک و بر عکس به صورت خودکار

استفاده از ابزار تبدیل رهن و اجاره ملک

محاسبه کمیسیون اجاره

محاسبه کمیسیون اجاره ملک بر اساس مبلغ ودیعه و اجاره ماهیانه به صورت خودکار

استفاده از ابزار محاسبه کمیسیون اجاره

محاسبه کمیسیون فروش

محاسبه کمیسیون فروش ملک بر اساس قیمت کلی ملک به صورت خودکار

استفاده از ابزار محاسبه کمیسیون فروش
سامانه جاما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات